Чи може підприємство перейти на застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності в середині податкового (звітного) року?

Обов'язок щодо переходу на Міжнародні стандарти фінансової звітності (далі – МСФЗ) встановлюється для чітко визначеного кола суб’єктів, якими є Публічні акціонерні товариства, банки, страховики, а також підприємства, які провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.

Проте інші суб’єкти господарювання можуть перейти на використання МСФЗ у добровільному порядку, про що зазначається у частині 3 статті 121 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року № 996-XIV із відповідними змінами та доповненнями (далі – Закон).