Як оскаржуються правові акти індивідуальної дії?

Слід звернути увагу на окремі аспекти оскарження правових актів індивідуальної дії. Відповідно до положень пункту 55.1 статті 55 ПК України податкове повідомлення-рішення про визначення суми грошового зобов'язання платника податків або будь-яке інше рішення контролюючого органу може бути скасоване контролюючим органом вищого рівня під час проведення процедури його адміністративного оскарження та в інших випадках у разі встановлення невідповідності таких рішень актам законодавства.

Враховуючи положення статті 2 КАСУ, до адміністративного суду вправі звернутися кожна особа, яка вважає, що її право чи охоронюваний законом інтерес порушено чи оспорюється. В контексті приписів Кодексу адміністративного судочинства України має значення лише суб’єктивне уявлення особи про те, що її право чи законний інтерес потребує захисту. Однак обов’язковою умовою здійснення такого захисту судом є факт порушення права або законного інтересу на момент звернення до суду.