Ким податкова звітність має бути підписана?

Пунктом 48.5 статті 48 ПК України встановлено, що податкова декларація повинна бути підписана керівником платника податків або уповноваженою особою, а також особою відповідальною за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації до контролюючого органу. У разі ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації безпосередньо керівником платника податку така податкова декларація підписується таким керівником. При цьому, достатнім підтвердженням справжності документа податкової звітності є наявність оригіналу підпису уповноваженої особи на документі у паперовій формі або наявність в електронному документі електронного цифрового підпису платника податку. У разі подання декларації фізичною особою, вона має підписуватись саме цією фізичною особою-платником податків або його законним представником. Також, декларація підписується особою, відповідальною за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації згідно з договором про спільну діяльність або угодою про розподіл продукції. У випадках, коли податкова декларація подається податковим агентом-юридичною особою, вона повинна бути підписана керівником такого агента та особою, яка відповідальна за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації такого агента, а якщо податковим агентом є платник податків-фізична особа – таким платником податків (пункт 48.6 статті 48 ПК України).