Коли може виникнути надміру стягнена сума?

Відповідно до пункту 17.1.10 статті 17 ПК України передбачено право платника податків на залік чи повернення надміру сплачених, а також надміру стягнутих сум податків та зборів, пені, штрафів в порядку, встановленому законодавством.

Визначення поняття «надміру стягнуті суми» не надано в ПК України, проте надано визначення «надміру сплаченої суми» грошового зобов’язання, як суми коштів, які на певну дату зараховані до відповідного бюджету понад нараховані суми грошових зобов'язань, граничний строк сплати яких настав на таку дату.