Чи можна оскаржити наказ про проведення документальної планової перевірки?

Позиція контролюючих органів та судових органів з даного питання довгий час протирічили одна одній. Так, в Листі від 26 вересня 2011 року № 2096/6/22-2314/155 тоді ще Державна податкова служба зазначила, що «…наказ керівника органу ДПС – це управлінське рішення, яке не підпадає під визначення будь-якого іншого рішення у розумінні статей 55 та 56 Кодексу та не підлягає адміністративному оскарженню у встановленому статтею 56 Кодексу та наказом № 1001 порядку».

Проте судова практика з цього питання пішла іншим шляхом, вказуючи, що зокрема наказ про призначення перевірки може бути оскаржений. Ще донедавна домінуючою позицією в касаційній інстанції було твердження про те, що умовою оскарження наказу про проведення перевірки був недопуск посадових осіб контролюючого органу до проведення перевірки. Так, наприклад в ухвалі ВАСУ від 28 серпня 2014 року у справі № 2а/0370/2146/11 вказано, що «…позови платників про оскарження наказів про призначення перевірки, дій контролюючого органу щодо призначення та/або проведення перевірок можуть бути задоволені лише в тому разі, якщо до моменту винесення судового рішення не відбулося допуску посадових осіб контролюючого органу до спірної перевірки. Таким чином, оспорюваний наказ та правові наслідки оспорюваних дій є вичерпаними, оскарження яких не сприяють відновленню порушених прав платника».