Яким чином відбувається попередження платника податків про проведення документальної планової перевірки?

Як вже було зазначено вище, контролюючий орган не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня проведення перевірки повинен вручити платнику податків під розписку або надіслати рекомендованим листом з повідомленням про вручення копію наказу на проведення документальної планової перевірки та письмове повідомлення із зазначенням дати початку проведення такої перевірки.

Копія наказу та письмове повідомлення вважаються належним чином врученими, якщо вони надіслані за адресою (місцезнаходженням, податковою адресою) платника податків.