План-графік проведення документальної планової перевірки

Відповідно до пункту 77.1 статті 77 ПК України документальна планова перевірка повинна бути передбачена у плані-графіку проведення планових документальних перевірок. 

План-графік документальних планових перевірок на поточний рік оприлюднюється на офіційному веб-сайті Державної фіскальної служби України, до 25 грудня року, що передує року, в якому будуть проводитися такі документальні планові перевірки.
Таким чином, формування річного плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків буде здійснюватись у поточному році на 2018 рік.

Щодо плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків на І квартал 2017 року, який було сформовано відповідно до Порядку  №524 "Про затвердження Порядку формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків", який затвержєений наказом Мінфіна від 02 червня 2015 року № 524,  то він є відомостями з грифом «ДСК» (тобто для службового користування) відповідно до Переліку№88 "Про затвердження Переліку відомостей, які містять службову інформацію в органах ДФС".

До плану-графіка проведення документальних планових перевірок відбираються платники податків, які мають ризик щодо несплати податків та зборів, невиконання іншого законодавства, контроль за яким покладено на контролюючі органи. 

Періодичність проведення документальних планових перевірок платників податків визначається залежно від ступеня ризику в діяльності таких платників податків, який поділяється на високий, середній та незначний. Платники податків з незначним ступенем ризику включаються до плану-графіка не частіше, ніж раз на три календарних роки, середнім - не частіше ніж раз на два календарних роки, високим - не частіше одного разу на календарний рік. 

Порядок формування та затвердження плану-графіка, перелік ризиків та їх поділ за ступенями встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. 

Платники податків - юридичні особи, що відповідають критеріям, визначеним пунктом 43 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" ПК України, та у яких сума сплаченого до бюджету податку на додану вартість становить не менше п'яти відсотків від задекларованого доходу за звітний податковий період, а також самозайняті особи, сума сплачених податків яких становить не менше п'яти відсотків від задекларованого доходу за звітний податковий період, включаються до плану-графіка не частіше, ніж раз на три календарних роки. Зазначена норма не поширюється на таких платників податків у разі порушення ними статей 45, 49, 50, 51, 57 ПК України.