Наша компания является поставщиком оборудования DELL. Бывают случаи, когда компания DELL в наш адрес, почтой DHL присылает запчасти стоимостью до 150 дол. Как известно, эта сумма не подлежит растаможиванию. Подскажите, как правильно оприходовать такой груз, в какой момент заплатить НДС, а также, возможно ли купить валюту и рассчитаться с компанией DELL за такие поставки?

Добрий день!

Дякуємо Вам за поставлене запитання, з якого надаємо таку відповідь.

Щодо документів, на підставі яких здійснюється оприбуткування придбаних запчастин

За частиною першою статті 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (далі – Закон) підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи.

Частина друга статті 9 цього Закону встановлює перелік обов’язкових реквізитів, наявність яких є необхідною, щоб документ вважався первинним, а саме:

- назва документа (форми);

- дата складання;

- назва підприємства, від імені якого складено документ;

- зміст та обсяг господарської операції, одиниця виміру господарської операції;

- посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення;

- особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.