Що таке експертний висновок?

За наслідками проведеної експертизи складаються експертні висновки, які є підставою для висновків контролюючого органу під час проведення перевірок. Тому, велике значення для платника податків має дотримання процедури призначення та проведення експертизи, оскільки її висновки можуть слугувати підставою для прийняття неправомірних рішень контролюючим органом.

Експертні висновки повинні відповідати встановленій законом формі та містити: