Що таке кримінальне правопорушення?

Поняття кримінального правопорушення було введено у КПК України 2012 року. Проаналізувавши зміст статей 214 та 215 КПК України, приходимо до висновку, що поняття кримінального правопорушення об’єднує в собі як поняття злочину, так і поняття проступку.
Однак, оскільки, на даний час не прийнято закон про кримінальні проступки – не визначено, які правопорушення є проступками, то положення КПК України, що стосуються кримінального провадження проступків, які вводяться в дію одночасно з набранням чинності відповідним законом, чинності не набрали (абзац 1 пункту 1 Прикінцевих положень КПК України). Відповідно до положень частини 1 статті 11 КК України злочином є передбачене цим Кодексом суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб'єктом злочину.
Таким чином, до прийняття закону про кримінальні проступки, поняття кримінального провадження є ідентичним поняттю злочину.