Що таке кримінальне процесуальне законодавство?

Поняття кримінального процесуального законодавства України розкрито в статті 1 КПК України, зокрема:

  1. Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України.
  2. Кримінальне процесуальне законодавство України складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України.

Поняття кримінального процесуального законодавства, згідно з положеннями статті 1 КПК України, є невичерпним. У ПК України вживається термін законодавство загалом або ж зазначенні посилання на конкретні кодекси/закони, наприклад, КПК України.