Яким чином усувається подвійне оподаткування за міжнародними угодами про уникнення подвійного оподаткування?

В угодах про уникнення подвійного оподаткування передбачені положення, які усувають подвійне оподаткування в один із способів:

1. Якщо резидент однієї держави отримує дохід джерелом походження з іншої держави, такий дохід звільняється від оподаткування в одній з цих держав (виключне право оподатковувати певний об’єкт надається іншій договірній державі). Як правило, дохід оподатковується в державі резидентства платника, проте існують і випадки, коли таке виключне право надається державі джерела походження доходу (статті 8, 13, 19, 22 Модельної конвенції ОЕСР);

...