Які особливості зарахування податків, сплачених в Україні резидентами іноземних держав?

В більшості випадків конвенції між Україною та іншою іноземною державою передбачають зарахування податків, сплачених в Україні, методом кредиту (найчастіше – методом звичайного кредиту).

Максимальний розмір зарахування, що розраховується при застосуванні цього методу, визначається розміром податку, який мав би бути сплачений в державі резидентства особи, проте в конвенціях з Південно-Африканською Республікою та Кореєю зазначено, що такий розрахунок здійснюється у співвідношенні до загального доходу при зарахуванні податку у ПАР або Кореї відповідно. В угоді з Францією прописані положення щодо порядку розрахунку максимального розміру зарахування щодо прогресивної ставки (в пропорції до дійсно сплаченого розміру податку з усього доходу) та пропорційної ставки (з урахуванням ставки, яка дійсно застосовується до таких іноземних податків).

Проте, наявні і випадки, коли держави використовують комбінації методів: за загальним правилом – метод прогресивного звільнення, а до доходів у вигляді процентів, дивідендів, роялті – метод звичайного кредиту у зв’язку з тим, що в угодах передбачені знижені ставки податків в державі джерела походження доходів. До таких держав належать Швейцарія, Австрія, Бельгія, Румунія, Болгарія, Угорщина, Польща.

Як зазначено в коментарях до Модельної конвенції ОЕСР, застосування методу звільнення щодо дивідендів та процентів означатиме, що вони будуть оподатковуватися лише в державі джерела і за заниженою ставкою. Тому в параграфі 2 статті 23А Модельної конвенції ОЕСР передбачено, що до таких доходів має застосовуватися метод звичайного кредиту.

Окремі особливості стосуються зарахування до іноземних державах податків, сплачених з дивідендів в іншій державі. Зокрема, в конвенції між Україною та Мексикою зазначено, що Мексика дозволяє своїм резидентам як кредит проти мексиканського податку: … (b) у разі компанії, що володіє принаймні 10 відсотками капіталу компанії, яка є резидентом України й від якої перша зазначена компанія одержує дивіденди, – український податок, сплачений розподільною компанією стосовно прибутків, з яких виплачуються дивіденди. Аналогічні положення є в конвенціях з Грецією (без обмежень щодо розміру частки), Естонією, Латвією, Великобританією, КНР, ФРН, Сінгапуром,

В конвенціях з Грецією, Швецією, Таїландом, Йорданією, Марокко, Кубою, Індією, Туркменістаном, В’єтнамом передбачено, що податок, що сплачується в Договірній Державі вважається таким, що включає будь-яку суму, яка була б сплачена, але через звільнення або пільги, відповідно до яких така сума не сплачується згідно зі спеціальними законами щодо стимулювання економічного розвитку відповідної Договірної Держави. Як правило, дія таких норм обмежена в часі з можливим продовженням за взаємною згодою договірних держав.

При зарахуванні в Естонії та Латвії податків, сплачених в Україні, національне законодавство цих держав застосовується, якщо воно передбачає більш сприятливі умови.

Експерт Taxlink
Юлія ЛАВРЕХА