Які методи зарахування податків передбачені в конвенціях про уникнення подвійного оподаткування?

Методи усунення подвійного оподаткування, які застосовуються в міжнародній практиці, найбільш повно відображені в коментарях до статей 23А і 23В Модельної конвенції ОЕСР. Ці дві статті є альтернативними: у статті 23А передбачено метод звільнення, а у статті 23В – метод кредиту. При укладенні двосторонніх угод про уникнення подвійного оподаткування держави вправі обрати, яку з цих статей вони прагнуть застосовувати для зарахування в одній державі податків, що були уже сплачені в іншій. Не поодинокі також випадки, коли за двосторонньою конвенцією в державах застосовуються різні методи, залежно від того, в якій з договірних держав здійснюється таке зарахування.

В конвенціях про уникнення подвійного оподаткування, підписаних і ратифікованих Україною, передбачено метод кредиту для зарахування податків на території України. Що ж до зарахування сплачених в Україні податків в іноземній державі найчастіше використовується також метод кредиту, проте зустрічаються і випадки застосування методу звільнення, який поєднується з методом кредиту щодо доходів у вигляді дивідендів, процентів, роялті.