Що таке неузгоджена сума зобов’язання?

Неузгоджена сума зобов’язання – сума грошового зобов’язання платника податків, щодо розміру якої існує спір або відсутнє формальне узгодження між платником податків та контролюючим органом.

Якщо контролюючий орган визначає суму податкового (грошового) зобов’язання у податковому повідомленні-рішенні, вона вважатиметься узгодженою в момент спливу 10-денного строку, що встановлюється для випадків, коли податкове повідомлення-рішення було направлено внаслідок порушення платником податків податкового законодавства, або 30-денного строку у разі самостійного нарахування контролюючим органом зобов'язання за причинами, не пов'язаними із порушенням податкового законодавства (відповідно до пунктів 56.3, 56.12, 56.17 статті 56 ПК України). Відповідно до моменту узгодження, зобов’язання буде вважатися неузгодженим.