Що таке узгоджене грошове зобов’язання?

У ПК України відсутнє визначення поняття узгодженого зобов’язання, проте за логікою статей, які використовують цей термін можемо визначити узгоджене грошове зобов’язання як зобов’язання, щодо суми якого відсутній спір між платником податків та контролюючим органом і щодо якої у платника податків існує податковий обов’язок сплати.

Узгодженість суми зобов’язання означає, що платник визнає певну суму як своє податкове (грошове) зобов’язання і зобов’язується виконати обов’язок щодо її сплати. Відповідно, невиконання цього обов’язку або несвоєчасне виконання буде мати наслідком формування податкового боргу, направлення податкової вимоги платнику податків та нарахування пені та штрафних санкцій.