Які базові правила нарахування пені встановлені податковим законодавством?

Правила нарахування фінансово-правової пені окреслюються законодавцем в межах глави 12 ПК України та Інструкції про порядок нарахування та погашення пені за платежами, що контролюються органами державної податкової служби, затвердженої наказом ДПА України від 17 грудня 10 року № 953.

Варто відмітити, що базові правила нарахування пені в цілому повно визначені чинним законодавством, окремі проблемні аспекти щодо нарахування пені можуть виникати у контексті визначення періоду заниження, а також статусу зобов'язання платника податків під час його оскарження.

Схеми та приклади нарахування пені за чинним податковим законодавством України.