Які повноваження здійснюють державні органи приватизації?

В силу положень частини 3 статті 7 Закону України «Про приватизацію державного майна» від 04 березня 1992 року № 2163-ХІІ державні органи приватизації у межах своєї компетенції здійснюють такі основні повноваження: