Як правильно розрахувати компенсацію за невикористану відпустку, якщо працівнику за останні 12 місяців нараховувалась заробітна плата?

1. На жаль у Вашому запитанні не зазначено за яких обставин  розраховується компенсація за невикористану відпустку:  працівник звільняється чи продовжує трудові відносини з підприємством, на які види відпусток має право працівник та їх тривалість.

Відповідно до статті 2 Закону України «Про відпустки» № 504/96-ВР від 15.11.1996 р. (далі – Закон України «Про відпустки») забороняється замінювати відпустки працівників грошовими компенсаціями крім випадків, передбачених статтею 24 цього Закону.

У свою чергу,  відповідно до статті 24 Закону України «Про відпустки», компенсація за невикористану відпустку виплачується у таких випадках:

- у разі звільнення працівника: компенсація виплачується за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину – інваліда з дитинства підгрупи А I групи;