Яким вимогам повинен відповідати акт перевірки?

Форма акта перевірки затверджена Наказом Міністерства фінансів України від 20 серпня 2015 року № 727 «Про затвердження Порядку оформлення результатів документальних перевірок дотримання законодавства України з питань державної митної справи, податкового, валютного та іншого законодавства платниками податків – юридичними особами та їх відокремленими підрозділами».

Для фізичних осіб передбачена інша форма акту, яка затверджена Наказом Міністерства фінансів України від 14 березня 2013 року № 395 «Про затвердження Порядку оформлення результатів документальних перевірок щодо дотримання податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби, платниками податків-фізичними особами.

Для платників податків, які зобов’язані подавати звіт про контрольовані операції встановлена форма акта, яка затверджена Наказом Міністерства доходів і зборів України від 24 грудня 2013 року № 843 «Про затвердження форми акта (довідки) про результати проведення перевірки платника податків з питань повноти нарахування і сплати податків та зборів під час здійснення контрольованої(их) операції(й) та Вимог до його (її) складання.