Якою статтею ПКУ звільнятиметься від ПДВ постачання товарів та послуг на митній території України, товарів як міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана у встановленому законодавством порядку?

1 січня 2016 року вступив в силу Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» (далі – Закон).

Підпунктом 2 пункту 42 цього Законом внесено зміни до пункту 197.11 статті 197 Податкового кодексу України (далі – ПК України), виклавши її в наступній редакції: «Звільняються від оподаткування ПДВ операції із:

- постачання товарів та послуг на митній території України та ввезення на митну територію України товарів як міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана у встановленому законодавством порядку;