Протягом якого строку скарга розглядається в адміністративному порядку?

Відповідно до пункту 56.8 статті 56 ПК України, контролюючий орган, який розглядає скаргу платника податків про перегляд рішення, зобов'язаний прийняти вмотивоване рішення та надіслати його протягом 20 календарних днів, наступних за днем отримання скарги, на адресу платника податків поштою з повідомленням про вручення або надати йому під розписку.

У разі коли останній день строків припадає на вихідний або святковий день, останнім днем таких строків вважається перший робочий день, що настає за вихідним або святковим днем (пункт 56.13 статті 56 ПК України).

За пунктом 56.9 статті 56 ПК України, керівник (його заступник або інша уповноважена посадова особа) відповідного контролюючого органу може прийняти рішення про продовження строку розгляду скарги платника податків понад 20-денний строк, визначений у пункті 56.8 цієї статті, але не більше 60 календарних днів, та письмово повідомити про це платника податків до закінчення строку, визначеного у пункті 56.8 цієї статті. У цьому випадку пеня не буде нараховуватися протягом таких продовжених строків, незалежно від результатів адміністративного оскарження (стаття 130 ПК України). Таке рішення про продовження строку розгляду адміністративної скарги може розглядатися і бути прийнято лише раз. До такого висновку можна прийти з аналізу самої норми пункту 56.9, адже для того, щоб строк розгляду скарги був продовжений, необхідно щоб контролюючий орган письмово повідомив про таке рішення платника податків до закінчення визначеного пунктом 56.8 статті 56 ПК України строку (протягом 20 календарних днів, наступних за днем отримання скарги).