Що таке адміністративне оскарження рішення контролюючого органу?

Під адміністративним оскарженням рішень контролюючого органу розуміється процедура перегляду рішення контролюючим органом вищого рівня.

Контролюючими органами вищого рівня за пунктом 55.2 статті 55 ПК України є:

1) ДФС України – для територіальних органів ДФС України в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях, міжрегіональних територіальних органів та митниць;

2) територіальні органи ДФС України в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях, міжрегіональні територіальні  органи – для державних податкових інспекцій, які їм підпорядковуються.

У випадку оскарження рішення контролюючого органу в адміністративному порядку платник податків одночасно з поданням скарги контролюючому органу вищого рівня зобов'язаний письмово повідомляти контролюючий орган, яким визначено суму грошового зобов'язання або прийнято інше рішення, про оскарження його податкового повідомлення-рішення або будь-якого іншого рішення.

Якщо податкове зобов’язання визначається платником або податковим агентом, воно вважається узгодженим з моменту подання декларації, тобто оскаржити самостійно заявлену суму платник податків не може. Виникає питання, з якого моменту буде вважатися узгодженим грошове зобов’язання, яке нараховується і сплачується податковим агентом? Відповідно до пункту 54.2 статті 54 ПК України, грошове зобов'язання щодо суми податкових зобов'язань з податку, що підлягає утриманню та сплаті (перерахуванню) до бюджету в разі нарахування/виплати доходу на користь платника податку - фізичної особи, вважається узгодженим податковим агентом або платником податку, який отримує доходи не від податкового агента, в момент виникнення податкового зобов'язання, який визначається за календарною датою, встановленою розділом IV цього Кодексу для граничного строку сплати податку до відповідного бюджету. 

Експерт Taxlink,
Мирослава НЕЧАЙ