Які особливості визначення статусу резидентства для дипломатичних, консульських та інших офіційних представництв України за кордоном?

Дипломатичні представництва, консульські установи та інші офіційні представництва України за кордоном, які мають дипломатичні привілеї та імунітет, вважаються резидентами України.

Правова фікція щодо статусу резидентів таких представництв обумовлена міжнародними домовленостями щодо дипломатичних привілеїв та імунітетів в державі перебування.

Дипломатичні та консульські представництва України за кордоном регулюються міжнародними договорами, а звільнення від оподаткування, згідно з Віденською конвенцією про дипломатичні зносини 1961 року, стосується податків, зборів та мит в бюджет держави перебування: