Корисні копалини загальнодержавного значення/місцевого значення

Відповідно до статті 6 Кодексу Про надра, корисні копалини за своїм значенням поділяються на корисні копалини загальнодержавного і місцевого значення. Віднесення корисних копалин до таких груп здійснюється Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.

            Перелік корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 грудня №827.

Відповідно до Переліку, до корисних копалин місцевого значення належать:

Перелік корисних копалин не є вичерпним. До корисних копалин місцевого значення належать корисні копалини, що не включені до категорії копалин загальнодержавного значення.