Які помилки можна виправляти шляхом подання уточнюючого розрахунку?

Виходячи з пункту 50.1 ПК України помилки можуть стосуватися будь-яких помилок, у тому числі і суми податкового зобов’язання.

Зокрема, ВАСУ в ухвалі від 02 грудня 2014 р. у справі № 2а-17033/12/2670 робить висновок, що пункт 50.1 ПК України не передбачає обмежень щодо виправлення платником податків самостійно виявлених помилок, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації, у будь-якому рядку такої декларації; не міститься таких обмежень і в інших нормах ПК України. При розгляді справи було встановлено, що уточнюючий розрахунок стосувався зміни напрямку бюджетного відшкодування ПДВ. Суд вказав, що при визначенні напрямку використання бюджетного відшкодування, платник податку має право визначати цей напрямок на власний розсуд протягом строку давності з моменту виникнення права на таке відшкодування. А відтак зміна напрямку використання бюджетного відшкодування повинна відбуватись у порядку, передбаченому для уточнення показників податкової звітності, викладеному у статті 50 ПК України.