Щомісячна довічна плата за звання дійсного члена та члена – кореспондента

Відповідно до статті 17 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26.11.2015,  № 848-VIII (далі – Закон) Національна академія наук України (далі – НАН України) є вищою науковою самоврядною організацією України. Національна академія наук України заснована на державній власності і є державною організацією, створеною як неприбуткова державна бюджетна установа. Кадровий склад НАН України включає дійсних членів (академіків), кількість яких не може перевищувати 200 осіб, членів-кореспондентів, кількість яких не може перевищувати 400 осіб, іноземних членів та працівників наукових установ.

 Згідно із Постановою Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. № 1375 «Про затвердження Статуту Національної академії правових наук України» обрання дійсних членів (академіків), членів-кореспондентів Академії проводиться не рідше одного разу на три роки і призначається президією Академії в межах наявних, у тому числі відкритих нових вакансій. Час проведення виборів визначає президія Академії.