Свердловина

Відповідно до положень Гірничого Закону України, свердловиною є циліндрична гірнича виробка, створена бурами або іншими буровими інструментами. Аналогічне визначення міститься і у Положенні про проектування гірничодобувних підприємств України та визначення запасів корисних копалин за ступенем підготовленості до видобування, затвердженому Наказом Мінпромполітики від 07.05.2004 № 221.

Свердловини можуть бути різних видів: так, наприклад, нафтовою чи газовою свердловиною є спеціально обладнана гірнича виробка (разом з комплексом технологічного обладнання) у земній корі круглого січення з великим співвідношенням глибини до діаметру, яка створюється послідовним руйнуванням (бурінням) гірничих порід, видаленням зруйнованої породи і, при необхідності, кріпленням стінок свердловини.[1]


[1] Порядок ведення обліку нафтових і газових свердловин, затверджений Наказом Державного комітету природних ресурсів України від 20.04.2005 року № 76