З якого моменту скасоване ППР не породжує правових наслідків для платника податків?

Скасування ППР у результаті судового оскарження

Відповідно до пункту 10.2. Постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України від 20.05.2013 № 7, скасування акта суб'єкта владних повноважень є одним із способів захисту порушеного права. Скасування акта суб’єкта владних повноважень застосовується тоді, коли спірний акт не породжує жодних правових наслідків від моменту прийняття такого акта. У цьому випадку ППР є відкликаним з дня прийняття або набрання законної сили рішення про скасування ППР, а отже, дата відкликання і дата скасування ППР збігається у часі.

Варто зауважити, що скасоване ППР, якщо воно було прийнято у результаті податкової перевірки, не тягне за собою скасування акта перевірки. Це пояснюється тим, що акт перевірки сам по собі не породжує правових наслідків для платника податків. Більше того, такий акт перевірки у судовому порядку також не можна оскаржити. Цей висновок випливає із правового висновку, зазначеного у Постанові ВСУ від 09.12.2014 по справі № 21-511а14. Верховий суд України у вказаному рішенні зауважив, що висновки, викладені у акті перевірки, є відображенням дій податкових інспекторів, не породжують правових наслідків для платника податків і, відповідно, такий акт не порушує прав останнього. 

(Більш детально про це в аналітичних матеріалах щодо актів перевірок та оскарження рішень контролюючих органів).