Що таке індивідуальний пенсійний рахунок?

У разі якщо особа стала учасником недержавного пенсійного забезпечення – третього рівня системи пенсійного або замість державного Накопичувального фонду учасник накопичувальної  системи пенсійного страхування обирає недержавний пенсійний фонд – суб’єкт другого рівня пенсійного забезпечення, то пенсійні активи таких осіб обліковуються на індивідуальних пенсійних рахунках.

Стаття 1 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» визначає, що індивідуальний пенсійний рахунок – це персоніфікований рахунок учасника пенсійного фонду, який ведеться в системі персоніфікованого обліку у визначеному цим Законом порядку з метою обліку накопичених на користь учасника пенсійних коштів.