Що означають категорії «продовжуване правопорушення», «триваюче правопорушення»?

Зазначені поняття не закріплені на рівні ПК України, законів з питань митної справи або законодавства, що регулює особливості справляння єдиного внеску. Проте можна зустріти кілька роз’яснень цих понять.

NB! Розуміння характеру вчинюваного правопорушення прямо впливає на кваліфікацію вчинення його повторно! Триваюче або продовжуване правопорушення повинно кваліфікуватися як одне.

Міністерство юстиції України під триваючим правопорушенням розуміє проступки, пов'язані з тривалим, неперервним невиконанням обов'язків, передбачених правовою нормою (наприклад, проживання без паспорта, самовільне будівництво будинків або споруд тощо), припиненням або виконанням регламентованих обов'язків, або притягненням винної у невиконанні особи до відповідальності, вказуючи, що дуже часто ці правопорушення є наслідками протиправної бездіяльності.