Який порядок переказу пенсій за кордон громадянам України?

Стаття 51 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»  передбачає можливість виплати пенсії особам, які виїхали за кордон на постійне місце проживання.

Порядок переказу пенсій за кордон регулюється Інструкцією про порядок переказування пенсій  громадянам, які виїхали за кордон, та виплати пенсій пенсіонерам іноземних держав, які проживають в Україні, затвердженої постановою правління Пенсійного фонду України від 23.04.1999  № 4-5 (у редакції постанови правління Пенсійного фонду України 20.05.2015  № 10-1).

Переказування пенсій за кордон здійснюється Пенсійним фондом України через публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України», якщо інше не передбачено міжнародними договорами.