Як визначаються розміри щомісячного грошового утримання судді?

Розмір пенсії за віком, призначеної за Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" регулюється статтею 27 зазначеного закону. Проте розмір пенсій окремих категорій громадян не підпадає під регулювання цієї статті та визначається окремими нормативно-правовими актами.

Довічне грошове утримання суддів є однією з гарантій їх незалежності, які не можуть бути звужені чи скасовані під час прийняття нових законів та внесення змін до чинних, і це питання неодноразово було предметом конституційного розгляду за поданням Верховного Суду України (зокрема, рішення Конституційного Суду України від 3 червня 2013 року № 3-рп/2013, від 22 травня 2008 року № 10-рп/2008, від 11 жовтня 2005 року № 8-рп/2005).

На сьогодні судді, які мають право на відставку та продовжують працювати, позбавлені права на отримання грошового утримання, оскільки ці виплати не передбачені нормами Закону України «Про судоустрій і статус суддів», який гарантує щомісячне довічне грошове утримання лише суддям, які вийшли у відставку.

Однак, на необхідність і значущість виплати грошового утримання працюючим суддям вказує Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо офіційного тлумачення поняття «щомісячне довічне грошове утримання, що міститься у підпункті (е) підпункту 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України». Так, в резолютивній частині рішення зазначено, що щомісячне довічне грошове утримання означає неоподатковану грошову виплату як судді, який, маючи право на відставку, продовжує працювати на посаді судді і одержує її з Державного бюджету України у вигляді щомісячного грошового утримання, так і судді у відставці, який одержує її з Пенсійного фонду України за рахунок коштів Державного бюджету України.

Щомісячне довічне грошове утримання виплачується судді у розмірі 60 відсотків грошового утримання судді, який працює на відповідній посаді.