За яких умов особа має право на одну з довічних пенсій?

Довічна пенсія (ануїтет) – пенсійна виплата за рахунок коштів, що обліковуються на накопичувальному пенсійному рахунку застрахованої особи, а у випадках, передбачених законом, – на індивідуальному пенсійному рахунку учасника недержавного пенсійного фонду, сума й порядок виплати якої визначаються в договорі страхування довічної пенсії, укладеному зі страховою організацією. Вона сплачується особі по досягненні нею пенсійного віку або членам її сім’ї чи спадкоємцям у передбачених законом випадках.

Частиною 2 статті 10 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» передбачено, що в накопичувальній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування особі, яка має право на довічну пенсію, призначається один з видів довічної пенсії за її вибором.