Власний капітал

Капітал є головною економічною базою створення та розвитку підприємства. Під  загальним поняттям «капітал» розуміють різні його види, які класифікують за певними ознаками. Зокрема, за належністю до підприємства розрізняють власний капітал та позиковий.

Власний капітал характеризує загальну вартість ресурсів підприємства, які належать йому на праві власності та використовуються для формування певної частини його активів. Частина активів, сформованих за рахунок інвестованого власного капіталу, складає чисті активи підприємства.

У Податковому кодексі України поняття власного капіталу використовується для:

- сум боргових зобов'язань що виникли за операціями з пов'язаними особами – нерезидентами (пункти 140.1 – 140.3 статті 140);

- сум уцінки, врахованої у фінансовому результаті до оподаткування у поточному податковому (звітному) періоді на інструменти власного капіталу, перекласифіковані у фінансові зобов'язання відповідно до правил бухгалтерського обліку (підпункт 140.4.3 пункту 140.4 статті 140);

- сум відсотків та дооцінки, врахованих у фінансовому результаті до оподаткування у поточному податковому (звітному) періоді на інструменти власного капіталу, перекласифіковані у фінансові зобов'язання відповідно до стандартів бухгалтерського обліку (підпункт 140.5.8 пункту 140.5 статті 140).

З метою ПК України використовують фінансові показники бухгалтерського обліку (у тому числі й для власного капіталу).