Фінансовий результат

Фінансовий результат – це показник, який характеризує величину чистого прибутку або збитку, отриманого підприємством у звітному періоді.

Для розрахунку фінансового результату в бухгалтерському обліку послідовно зіставляють доходи та витрати,  різниця  між показниками  яких може призвести до виникнення   прибутку  або  збитку.