Що таке облігації місцевих позик?

Відповідно до пункту 1 статті 7 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р. № 3480 - IV (далі - Закон про цінні папери) облігація – цінний папір, що посвідчує внесення його першим власником грошей, визначає відносини позики між власником облігації та емітентом, підтверджує зобов'язання емітента повернути власникові облігації її номінальну вартість у передбачений проспектом емісії (для державних облігацій України – умовами їх розміщення) строк та виплатити дохід за облігацією, якщо інше не передбачено проспектом емісії (для державних облігацій України – умовами їх розміщення).

Перехід права власності на облігації емітента до іншої особи не є підставою для звільнення емітента від виконання зобов'язань, що підтверджуються облігацією. Облігації можуть існувати виключно в бездокументарній формі.

Відповідно до пункту 2 частини 5 статті 3 Закону про цінні папери до боргових цінних паперів відносяться, зокрема: державні облігації України, облігації місцевих позик тощо. А борговми цінними паперами визнають цінні папери, що посвідчують відносини позики і передбачають зобов'язання емітента або особи, яка видала неемісійний цінний папір, сплатити у визначений строк кошти, передати товари або надати послуги відповідно до зобов'язання.