Яким чином співвідносяться база оподаткування податку на прибуток підприємств та база оподаткування податок на дохід страховика за страховими договорами?

Відповідно до пункту 135.1. статті 135 ПК України базою оподаткування податку на прибуток підприємств є грошове вираження об’єкту оподаткування, визначеного згідно із статтею 134 ПК України з урахуванням положень ПК України.

Враховуючи те, що страхові платежі, страхові премії, страхові внески сплачуються виключно в грошовій формі, то в силу положень пункту 135.1. статті 135 ПК України та підпункту 141.1.2. пункту 141.1. статті 141 ПК України, базою оподаткування податку на дохід страховика за страховими договорами є сума всіх страхових платежів, страхових внесків, страхових премій, що сплачуються страхувальниками на користь страховиків за договорами страхування протягом звітного періоду, та до якої застосовуються ставки у розмірі 3 та 0 відсотків.