Які наслідки використання цінних паперів з ознаками фіктивності при розрахунку фінансового результату інвестиційної діяльності?

Якщо протягом звітного періоду платником податку понесені (нараховані) витрати, пов'язані з придбанням цінних паперів та деривативів, що мають ознаки фіктивності, встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, такі витрати не враховуються при визначенні фінансового результату за операціями з цінними паперами або деривативами.

Цінні папери вважаються такими, що мають ознаки фіктивності, якщо емітент внесений до Переліку емітентів, що мають ознаки фіктивності. Внесенням емітентів до цього переліку займається Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, відповідно до порядку, встановленому в Положенні про встановлення ознак фіктивності емітентів цінних паперів та включення таких емітентів до переліку (списку) емітентів, що мають ознаки фіктивності (Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14.10.2014 № 1360). Такий порядок передбачає, що у випадку встановлення відповідності емітента трьом із десяти ознак фіктивності, передбачених пунктом 4 вищезазначеного Положення, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку та/або Державна фіскальна служба, в межах компетенції проводять перевірку щодо відповідності емітента іншим критеріям фіктивності. За результатами такої перевірки, у разі відповідності емітента трьом або більше критеріям, визначеним у пункті 4 цього Положення, на підставі відповідного спільного рішення Комісії та ДФС, емітент включається до Переліку, як такий, що має ознаки фіктивності.