Що собою являють професійні спілки?

Податковим кодексом України не розкривається поняття «профспілкова організація». Основним нормативно-правовим актом, що регулює діяльність професійних спілок в Україні, є Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15.09.1999 № 1045-XIV. Згідно з цим законом, професійною спілкою є добровільна неприбуткова громадська організація, що об'єднує громадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання). Створюються професійні спілки з метою здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки (осіб, які входять до складу профспілки, визнають її статут та сплачують членські внески).

Детальніше щодо громадських організацій див. аналітичне дослідження терміну «громадські організації».