Громадянин України

Законом України «Про громадянство України» встановлено, що громадянство – це правовий зв'язок між фізичною особою і Україною, що знаходить свій вияв у їх взаємних правах та обов'язках.

Отже, громадянином України є людина, яка набула цей статус у встановленому порядку, внаслідок чого отримала зв’язок з Україною у вигляді взаємних прав та обов’язків.