В якій точці визначається база оподаткування води: забору з водного об’єкту, надходження до підприємства чи використання підприємством? (Запитання від користувача В'ячеслава)

Відповідно до пункту 255.3 статті 255 ПК України об’єктом оподаткування рентною платою є фактичний обсяг води, який використовують водокористувачі, з урахуванням обсягу втрат води в системах водопостачання.

При заборі води ми вираховуємо не тільки той обсяг води, що ми використали, але й той, що втрачено в системі водопостачання. Для цього слід враховувати:

Відповідно до Водного кодексу України використання води – це процес вилучення води для використання у виробництві з  метою отримання продукції та для господарсько-питних потреб населення, а також без її вилучення для потреб гідроенергетики, рибництва, водного, повітряного транспорту та інших потреб.  Забір води – вилучення води з водного об’єкта за допомогою технічних пристроїв або без них. Таким чином, забір води, як вилучення її з водного об’єкта, і є у розумінні Водного кодексу України використанням води. Відповідно, база оподаткування при заборі води визначається в точці  забору з водного об’єкту, а поняття забір води і використання води підприємством в даному випадку є тотожними.