Що таке операції з реорганізації юридичних осіб?

Відповідно до частини 1 статті 104 Цивільного кодексу України реорганізацією є припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу та перетворення.

Злиття – об‘єднання двох або більше юридичних осіб в одну нову юридичну особу, при цьому ці юридичні особи припиняють своє існування і передають свої права та обов‘язки новоствореній юридичній особі.

Приєднання – це приєднання однієї або декількох юридичних осіб до іншої юридичної особи. При цьому ці особи припиняють своє існування, а їх права та обов‘язки переходять до юридичної особи, до якої вони приєдналися.

...