Чи є об’єктом оподаткування ПДВ цілісний майновий комплекс?

Визначення поняття цілісного майнового комплексу в ПК України не встановлено. Відповідно до пункту 5.3 статті 5 ПК України, інші терміни, що застосовуються у цьому Кодексі і не визначаються ним, використовуються у значенні, встановленому іншими законами.

Законодавство України оперує тотожними поняттями «цілісний майновий комплекс» та «єдиний майновий комплекс».

Правовий режим цілісного майнового комплексу встановлений у статті 191 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України). Відповідно до статті 191 ЦК України, підприємство є єдиним майновим комплексом, що використовується для здійснення підприємницької діяльності.