Парафіскалітети

Одним із видів обов’язкових платежів є парафіскалітети, які є формою покладення обов'язку на фізичних та юридичних осіб з участі у формуванні фінансових фондів. Правова природа парафіскалітетів розкрита у дисертаційному дослідженні Ромащенко Л. В., яка вважає, що парафіскальні платежі – це обов'язкові платежі, що справляються на підставі вимоги публічної влади для покриття витрат на виконання делегованих публічних функцій і зараховуються напряму на користь осіб, що виконують такі функції, а не до бюджету або інших централізованих публічних фондів.[1]

Першою ознакою, характерною для парафіскалітетів є те, що вони не формують централізовані фонди коштів, перераховуються до фондів, що не мають публічного статусу. Встановлюватися такі платежі можуть як на рівні законів, так і підзаконних актів.