Що таке «товари» в операціях, пов’язаних з переміщення через митний кордон України?

Підпунктом 14.1.244 пункту 14.1 статті 14 ПКУ встановлено, що в цілях оподаткування операцій з переміщення майна та енергії через митний кордон України термін "товари" вживається у значенні, визначеному МКУ.

За пунктом 57 частини 1 статті 4 МКУ товарами є - будь-які рухомі речі, у тому числі ті, на які законом поширено режим нерухомої речі (крім транспортних засобів комерційного призначення), валютні цінності, культурні цінності, а також електроенергія, що переміщується лініями електропередачі.

 За частиною 1 статті 181 Цивільного кодексу України, режим нерухомої речі може бути поширений законом на повітряні та морські судна, судна внутрішнього плавання, космічні об'єкти, а також інші речі, права на які підлягають державній реєстрації.