Які особливості оподаткування операцій із постачання конфіскованого майна податком на додану вартість?

Податковий кодекс України (далі – ПК України) містить декілька положень, що тим чи іншим чином регулюють відносини, пов’язані із конфіскованим майном, серед яких:

  1. підпункт 6 пункту 180.1 статті 180 – для цілей оподаткування платником ПДВ є особа, що проводить операції з постачання конфіскованого майна, незалежно від того, чи досягає вона загальної суми операцій із постачання товарів/послуг, визначеної пунктом 181.1 статті 181 цього Кодексу, а також незалежно від того, який режим оподаткування використовує така особа згідно із законодавством;
    при цьому для осіб, визначених підпунктом 6 пункту 180.1 статті 180 ПК України, пунктом 183.3 статті 183 ПК України передбачено їх добровільну реєстрацію;
  2. підпункт 197.1.26 пункту 197.1 статті 197 – звільняються від оподаткування ПДВ операції з передачі конфіскованого майна у розпорядження державних установ або організацій, уповноважених здійснювати їх збереження або постачання згідно із законодавством.