Які витрати не підлягають амортизації?

Відповідно до підпункту 138.3.2 ПК України, не підлягають амортизації та проводяться за рахунок відповідних джерел фінансування:

1. вартість гудвілу:

Відповідно до пункту 14.1.40 ПК України, гудвіл (вартість ділової репутації) – нематеріальний актив, вартість якого визначається як різниця між ринковою ціною та балансовою вартістю активів підприємства як цілісного майнового комплексу, що виникає в результаті використання кращих управлінських якостей, домінуючої позиції на ринку товарів, послуг, нових технологій тощо. Питання щодо обліку гудвілу регулюється нормами П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств». Так, відповідно до пункту 5 підприємство відображає в балансі будь-який гудвіл, що виникає в результаті придбання. В подальшому, він підлягає щорічній оцінці. Однак при цьому, слід враховувати, що вартість гудвілу не підлягає амортизації і не враховується під час визначення витрат платника податку, щодо активів якого виник такий гудвіл. З точки зору економічного змісту гудвілу, він не може амортизуватися, оскільки амортизація – це процес відшкодування зносу. Натомість за своєю сутністю, гудвіл – це переваги, які отримує покупець, придбаваючи вже існуючу і діючу компанію порівняно з організацією власної нової фірми. Детальніше щодо гудвілу – див. відповідну аналітику.