Чи нараховується амортизація на нематеріальний актив – право на ведення діяльності, що надане ліцензією?

Щодо можливості ліцензій виступати у якості нематеріальних активів, зауважимо, що сама ліцензія не може виступати у якості нематеріального активу, натомість нематеріальним активом може бути право на ведення господарської діяльності, надане на її підставі (група 6).

Відповідно до пункту 5 статті 1 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», ліцензія – документ, що надається органом ліцензування, на право провадження суб’єктом господарювання визначеного ним виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, в електронному вигляді (запис про наявність ліцензії у такого суб’єкта господарювання в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців) або на паперовому носії.