Що таке «засіб електронного зв’язку»?

Як показано вище (пункт 1) електрозв’язок є синонімом поняття «телекомунікації». Відтак поняття «засіб електронного зв’язку» є тотожнім поняттю «засіб телекомунікацій».

Стаття 1 Закону України «Про телекомунікації» містить визначення поняттю «технічні засоби телекомунікацій» як обладнання, станційні та лінійні споруди, призначені для утворення телекомунікаційних мереж.

Але при цьому звернемо увагу, що самі по собі технічні засоби електронного зв’язку не здійснюють передачу інформації. Лише після того, як за їх допомогою буде утворена телекомунікаційна мережа, вони можуть використовуватись для передачі інформації. До приєднання їх до такої мережі, технічні засоби телекомунікації є звичайним обладнанням, яке лише потенційно здатне використовуватись для передачі інформації в електромагнітних системах.

Таким чином, «засіб електронного зв’язку» - це певне обладнання, за допомогою якого після підключення його до телекомунікаційної системи можна передавати на відстань певну інформацію.